De 5 søjler

Published on February 6, 2011 by   ·   No Comments

De 5 søjler i Islam er grundpillerne i en muslims liv.

De fem søjler er:

Trosbekendelsen
Bønnen
Almissen
Fasten
Pilgrimsfærden

Trosbekendelsen

Jeg bevidner, at der ikke findes nogen anden gud end Allah og at Muhammad er Hans tjener og sendebud.
Således lyder den islamiske trosbekendelse. Betydningen af denne deklaration er, at det højeste formål i livet er at tjene og tilbede Allah og at dette er blevet illustreret igennem Profeten Muhammads liv.
Som grundregel bliver man betragtet som muslim, hvis man frivilligt siger disse ord og tror på dem med fuld overbevisning i hjertet. På den anden side kan man ikke være muslim, hvis ikke man er overbevist om og tror på trosbekendelsen.

Bønnen

Det er obligatorisk for enhver muslim at bede 5 gange dagligt. Bønnen er en tilkendegivelse af troen på den Ene Gud og er et stort symbol på underkastelse og ydmyghed overfor Allah. Igennem bøn 5 gange dagligt ihukommer man konstant sin Skaber og bevarer på denne måde en from tilgang til livet.
I Islam findes der hverken præsteskab eller hierarki og derfor heller intet mellemled mellem mennesket og Gud. Af samme grund kan enhver muslim med et basalt kendskab til Islam lede bønnen for andre.
Bønnen kan bedes et hvilket som helst rent sted, men fredagsbønnen skal bedes i en forsamling. Dette er med til at styrke sammenholdet og broderskabet blandt muslimer, da man på denne måde mødes mindst en gang om ugen.

Almissen

Et vigtigt princip i Islam er, at alting tilhører Allah. Det arabiske ord for almisse betyder både renselse og vækst. En muslim renser sin ejendom ved at give en del af den i almisse.
Den enkelte muslim kan give så meget i almisse som han/hun ønsker, men mindst 2,5% om året er obligatorisk. Den, der ikke har økonomisk overskud er fritaget for at betale almisse.
Almissen distribueres blandt fattige, trængende, gældstyngede, studerende, indsamlerne af almissen, nye konvertitter og mennesker i nød.

Fasten

Hvert år i ramadan måned faster muslimer fra daggry til solnedgang. Fasten indebærer afholdelse fra mad, drikke og seksuelt samkvem med sin ægtefælle. Det er ikke obligatorisk for syge, ældre, børn, rejsende og menstruerende, gravide eller ammende kvinder at faste.
Videnskaben bekræfter, at fasten er gavnlig for helbredet, og den er ofte en metode til selvrenselse og selvbeherskelse. Ved afholdelse fra verdslige goder, selv i et kort stykke tid, kommer en fastende person til at sætte større pris på de goder, som Allah har skænket denne.

Pilgrimsfærden

Hvert år drager muslimer fra hele verden på pilgrimsrejse til Mekka. Det er obligatorisk for enhver muslim, der har råd og er ved godt helbred at tage på pilgrimsfærd mindst én gang i sit liv.
Pilgrimsfærden varer tre dage, hvor man bl.a. går rundt om Kabaen, ihukommer sin Skaber, udfører en symbolsk stening af djævelen ved Mina og beder til Allah på Arafah-bjerget.
Muslimer tror på, at Allah befalede Abraham at ofre sin søn Ismael som en prøvelse i hans tro. Da Abraham ville opfylde sin pligt, sendte Allah en engel til ham med en vædder, som han skulle slagte i stedet. Hvert år mindes muslimer Abrahams pligttroskab ved, som afslutning på pilgrimsfærden, at slagte et dyr. Kødet fordeles blandt fattige, venner, naboer og sig selv.

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

    Seneste indlæg