Min vej til Islam

Published on February 5, 2011 by   ·   No Comments

af søster Hafsa

Os der er muslimer ved, at alt sker med Allahs vilje. Hvis Han ønsker det, vil vi finde vejen til Ham, uanset hvor vi lever, hvordan vi har levet vort liv før og hvordan vi lever vort liv, når tiden er inde til, at vi kan acceptere det sande budskab. Min egen historie er et bevis herfor og ingen, allermindst mig selv, havde regnet med, at jeg skulle konvertere til Islam.

Jeg har altid lige fra mine tidligste barndomsår været overbevist om Allahs eksistens, men da jeg var kristen opdraget kaldte jeg Ham naturligvis for Gud. Jeg var også i modsætning til mange andre overbevist om, at der kun var den samme og til Ham havde jeg lært at henvende mig, både i sorg og glæde.

Min store krise
Det var derfor naturligt for mig, da jeg var i en svær krise situation, at der hvor jeg skulle hente styrke og hjælp var hos min Gud. For fire år siden var jeg ude for en alvorlig færdselsulykke og det der i første om gang så ud til at skulle være en stor og svær belastning, blev for mig et vidunderligt og det mest betydningsfulde vendepunkt i mit liv.

Det var et mirakel, at jeg overlevede ulykken og jeg var ikke selv et øjeblik i tvivl om, at der måtte være en mening med. at jeg overlevede så svære kvæstelser. Det første jeg derfor gjorde, da jeg var helt klar i hovedet, var at bede en bøn til den Barmhjertige Skaber, hvor jeg bad om hjælp og vejledning, så jeg kunne finde frem til denne mening med min overlevelse.

Forbavsende hurtigt kunne jeg udskrives fra hospitalet, men da jeg var ude af stand til andet end at ligge og sidde i en stol, havde jeg god tid til at tage mit liv op til revision. Jeg kom til det resultat, at jeg manglede noget og at jeg ikke var særlig stolt over det liv jeg førte. Jeg fandt ligeledes ud af, at alle de “venner” jeg havde haft ikke var der nu, hvor jeg virkelig havde brug for dem. Nu kunne jeg jo ikke mere deltage i de aktiviteter, som vi før havde været fælles om. Det gjorde naturligvis ondt at finde ud af og det var svært at føle sig svigtet, men jeg vidste, at jeg alligevel ikke var alene, for Allah svigter aldrig, men hvad ønskede Han af mig, hvor skulle jeg lede?

Læste om islam
Bedst som jeg en dag sad og tænkte over tingene slog det ned i mig, at jeg ville læse om Islam. Jeg kendte kun Islam fra medierne, for ingen i min familie var muslimer.

I den ejendom hvor jeg boede, havde jeg en smule kendskab til et ungt ægtepar, der var muslimer. Det Iykkedes mig at humpe ud til elevatoren og op, hvor de boede. Jeg spurgte, om de havde noget materiale om Islam på dansk. Jeg fik at vide, at gennem en moske her i byen, kunne jeg bestille en bog som hed “Islam i Fokus”. Allerede næste dag havde de skaffet bogen til mig og jeg begyndte ivrigt at læse om religionen.

Da jeg først var i gang kunne jeg slet ikke stoppe og jeg følte en dyb glæde og taknemmelighed over, at jeg havde fundet et indhold og en mening med tilværelsen.

Jeg følte, at Islam slet ikke var noget fremmedt for mig og jeg blev klar over, at jeg nok altid i mit hjerte havde været muslim, uden at jeg havde kunnet sætte navn på det. Jeg fik jo også først lidt efter lidt den fornødne viden om religionen, eftersom jeg selv studerede og begyndte at deltage i noget undervisning.

Islam – et livslangt studie
Islam er for mig et livslangt studium, tillige med en opskrift på, hvordan mit liv bliver lykkeligt igennem at tjene Allah. Jeg håber inshaAllah, at jeg vil være i stand til at bevare min fysiske styrke igennem mange år endnu, så jeg ikke kun åndeligt, men også fysisk vil kunne være en af Allahs ydmyge slaver og gøre et godt stykke arbejde for den Almægtige Guds sag.

Vi har som muslimer fået en stor og vidunderlig gave af Allah og livet og døgnet har ikke timer nok til at vise vor ydmyghed og taknemmelighed.

Vores vidunderlige profet Muhammed (fvmh) har gennem sit eksempel vist os, hvordan vi bør leve og igennem ham har Allah åbenbaret Sit perfekte budskab. Dette budskab er det sidste og endegyldige, så grib det og hold fast ved det og lad os forsøge efter bedste evne at leve efter de forskrifter vi har fået, for vi får ikke yderligere chancer end denne.

Vores problemer bliver ikke løst, hvis vi ikke følger Islams perfekte opskrift. Livet bliver let, når vi ved, hvad vej vi skal gå og det gør sindet glad, når vi lever i pagt med denne opskrift.

Må Allahs velsignelse være med jer alle og må vi alle være i stand til, som gode muslimer, at støtte og hjælpe hinanden i vore bestræbelser på at nå vort endelige mål: At vi på Dommens dag må være blandt dem, der består prøven og får del i Paradisets evige glæder.

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

Seneste indlæg