Knowledge is King

Published on February 5, 2011 by   ·   No Comments

Broder Abdul Hakim Jamal
interviewet af søster Karima Fahim

I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges Navn.

Knowledge is king, som kan oversættes med: Viden er vejen til succes.

Disse kloge ord kommer fra Abdul Hakim Jamal. En 23 årig dansk muslim, der konverterede som 19-årig til sandhedens religion, Islam.

En hel ny og vidunderlig verden åbnede sig for mig fortæller Abdul Hakim, da jeg mødte den irakiske flygtning Ahmed. Han var det storslåede eksempel på en mu’min (en praktiserende muslim); hans gode væsen var indbefattet af nær alt, hvad jeg havde søgt hos muslimerne. Jeg takker hengivent Allah, at jeg mødte en så behagelig mand, læremester og godt eksempel i mine allerførste år som muslim.

Før mødet med Ahmed havde Abdul Hakim i et halvt års tid søgt viden om Islam. Det hele startede med, at han så en amerikansk tv-serie. I denne serie var der en ung mand, som konverterede til Islam og han talte om “de fem søjler”. Abdul Hakim, som er en intelligent ung mand (ma’shaAllah) blev provokeret af talen om de fem søjler. Han bryder sig nemlig ikke om, at der er noget, han ingen viden har om og her var der altså noget den unge mand ikke vidste spor om.

Det førte ham til biblioteket for at låne bøger om Islam. I første omgang fandt han ikke nogle bøger, som omtalte Islams fem søjler. I stedet for, syntes han at læsningen forvirrede ham en del. Han læste om forskellige sekter og grupper. Nogle muslimer bad fem gange om dagen og andre tre gange om dagen. Pludselig faldt det ham ind, at han nok hellere måtte studere kilde nr. 1, nemlig muslimernes hellige bog Koranen. Han købte den danske forklaring af Koranen. (Denne oversættelse indeholder desværre mange fejl, da den er forklaret af en ikke-muslim A.S. Madsen).

“Jeg forventede nok, at Koranen ville ligne Bibelen og være lidt tung at komme igennem”, siger Abdul Hakim. “I starten bladrede jeg dog også rundt på må og få, men indså snart, at skulle jeg studere seriøst, måtte jeg begynde fra en ende af og se at få læst hele bogen”. Han startede på Sura 2: Al-Baqarah. Vi muslimer ved jo godt, at Sura Al-Baqarah, foruden at være smuk og barmhjertig, også er en hård formaning og sandheden uden omsvøb, så det var næsten for meget for den unge Abdul Hakim. Han blev svært forskrækket og havde allermest lyst til at lukke bogen, gemme den langt væk og glemme alt, hvad han havde læst. Dybt inde i sig selv havde han jo nok en anelse om, at skulle denne bog følges, ville det forandre hele hans liv og synspunkter.

Han kunne imidlertid slet ikke lade “Bogen” ligge; der var en stærk kraft, som drog ham imod den og ansporede ham til yderligere studier.

Abdul Hakim har altid troet på, at der fandtes en Gud. I hans pure ungdom havde han været ret optaget af forskellige sekter og trosretninger. Han havde sågar været optaget og draget af det okkulte og mystiske. “Gerne noget med magi, som fik mennesker til at svæve igennem luften”, ler Abdul Hakim. Det var enormt spændende, syntes han. Det er vist noget mange unge drenge er optaget af, i hvertfald en kort periode af deres liv.

Han havde dog også religiøs viden fra en anden side. Hans far var Jehovas Vidne og nu begyndte Abdul Hakim at diskutere sin nye viden om Islam med faderen.

Faderen var slet ikke interesseret i den muslimske tro og han var ganske god til at argumentere imod og prøvede at få sønnen fra hans nye religiøs opfattelse. Abdul Hakim har aldrig levet helt efter Jehovas Vidners regler, men har delt mange af deres synspunkter. Bl.a. synes han godt om deres høje moralbegreber og bestræbelser på at efterleve Biblen, som den kendes i dag, i modsætning til mange kristnes forsøg på at bortforklare og undskylde, at de ikke følger Biblen, selv om de kalder sig kristne.

Kontakt med muslimer
Abdul Hakim fortæller, at han trods omgivelsernes ringe forståelse, ret hurtig blev klar over hvilken vej vinden blæste. Altså, han kunne ikke ignorere Koranens klare budskab og blev mere og mere overbevist om, at han måtte blive muslim. Han begyndte så småt at følge de regler, han læste om i den Hellige Koran. Han holdt op med at spise svinekød, drikke alkohol og gå ud med piger. Eftersom han lagde hele sin livsstil om, følte han sig utrolig ensom og han følte sig også lidt mærkelig. Han troede han var den eneste muslim i byen; det faldt ham ikke ind, at mange indvandrere er muslimer og at der fandtes muslimske kulturhuse eller moskeer i de større byer, hvor han kunne henvende sig. Abdul Hakim begyndte at bede til Allah fem gange om dagen, for det vidste han var vigtigt, endda noget af det allervigtigste for en muslim. Han var ikke klar over, hvordan man udførte bønnen, men han gjorde det så godt, han nu kunne efter sin egen overbevisning. Dog følte han sig alene, som han stod der i sin lille lejlighed. Han manglede samvær med andre trosfæller.

En dag løb han på en gammel skolekammerat, som var fra Tyrkiet. De fik en lille sludder og under den fortalte Abdul Hakim, at han følte sig som muslim og var begyndt at læse i den Hellige Bog, Koranen. Skolekammeraten vidste, hvor der lå en moske i Abdul Hakims fødeby Fredericia og han inviterede ham straks med derhen. Abdul Hakim var genert, han ville ikke rigtig gå med ind; han syntes alligevel, at det hele var ret fremmedt for ham. Pludselig stod imamen udenfor og bød ham venligt med ind. Inde i den fredelige atmosfære, følte Abdul Hakim sig virkelig som muslim og man kan godt sige, at han konverterede på stedet. Tre minutter efter, havde han gentaget trosbekendelsen på arabisk efter imamen. Nu kunne det ikke gå hurtigt nok med at lære at lave salah (udføre bønnen) på den rigtige måde, som er foreskrevet af vores ædle og noble profet Muhammed (fvmh).

Abdul Hakim husker, at han allerede ved sit første besøg i moskeen fik lavet en aftale med nogle muslimer, som sad der om at komme igen og lære at bede på den rigtige måde. Han mindes også, at han blev budt på utrolig mange glas te, mindst 20 glas, tror han.

Der var nogle af mændene i moskeen, der så lidt underligt på ham, men efter, at de lærte ham at kende og de vidste, hvorfor han kom – nemlig fordi han var muslim og ønskede at lære om Islam – var alle utrolig venlige overfor ham.

I begyndelsen efterlignede han bare de andres bevægelser under bønnen, men han var ivrig efter selv at lære Allahs smukke arabiske ord. På dette tidspunkt arbejdede han på et jern- og metalværksted og medens den ivrige Abdul Hakim passede maskinerne læste han også på Al-Fatiha, som er indledningssura’en i den Hellige Koran. Det er også denne sura, som indleder de daglige bønner. Han øvede også på de sidste tre små sura i Koranen, som jo er meget brugt i den obligatoriske bøn i Islam. Lige siden han blev bekendt med sura Al-Ikhlas (112. kapitel), har han elsket den. Den beskriver jo netop Allahs Énhed og totale Suverænitet.

Nu gik det stille og roligt fremad for den unge broder. Han var fuldstændig sikker på, at han var på den rigtige vej og han følte et enormt åndeligt løft. Han følte også et stort ansvar ved at antage Islam. Moral og etik blev forandret. Vanerne fra før han blev muslim blev erstattet af nye, bedre, sundere og renere vaner. Han kunne blive helt svimmel og lidt skræmt, når han tænkte på Allahs Énhed og når han tænkte på en så Almægtig kraft, som var i stand til at styre alt på den bedste og mest perfekte måde.

Abdul Hakim fandt kun glæde og tryghed i at følge flere og flere af Islams mange fornuftige regler. Han gjorde, hvad han kunne for at søge viden. Han søgte oplysninger alle steder, hvor det var muligt og han fik islamiske bøger på engelsk forærende af sine muslimske brødre. Han fortæller også, at brødrene altid var flinke til at bringe ham nye bøger, når de havde været ude at rejse. Han læste bl.a. den lille serie på 12 hæfter, der er oversat til dansk og omhandler forskellige emner i troen. Et rørende indtryk gjorde læsningen om den store retfærdige leder og anden khalifa af den islamiske stat, Omar ibn Al-Khattab (må Allah være tilfreds med ham).

Dybgående viden i sandhedens religion
Noget som også gjorde et stort indtryk på Abdul Hakim var familiesammenholdet hos muslimerne og at man altid kunne regne med sine muslimske brødre. Alligevel blev han lidt chokeret over nogle muslimers opførsel og uvidenhed i deres egen religion. Han mødte en del unge mænd, der drak og gik med piger. Det brød han sig aldeles ikke om og undrede sig over, hvorfor de var så fjollede.

Vores unge broder fik ret hurtigt lyst til at søge mere dybdegående viden i sandhedens religion og den viden fik han i Vejle, hvor der ligger en ret stor moské og en islamisk kulturforening. Her mødte han folk, som havde stor viden i religionen. Som allerede fortalt provokerer det Abdul Hakim at blive konfronteret med folk, der har mere viden, end han selv har. Så mødet med de dygtige muslimer i Vejle ansporede ham til yderligere studier. Det blev til mange studieture til Vejle og han følte, at han nu endelig fik fat i det rigtige Islam.

Abdul Hakim fortæller, at han nu syntes, at han havde fået så meget viden i Islam, at han fik lyst til at samle andre muslimer for igennem diskussioner at blive stærkere i religionens principper og love.

Kontakt med danske trosfæller
Abdul Hakim gik dog rundt og manglede selskab fra danske trosfæller, men han kendte stadig ingen og troede, at han måske var den eneste danske muslim i Kongeriget. Derfor blev han utrolig glad, ja næsten chokeret, da han i et tv-program så en anden dansk muslim, nemlig broder Abdul Wahid Pedersen, som han senere kom i personlig kontakt med. I dag ved Abdul Hakim, at der findes mange danske muslimer og takker Allah for, at der bliver flere og flere rundt om i verden, som overgiver sig til det sidste budskab fra Skaberen.

Abdul Hakim slutter dette lille interview med at opfordre alle muslimer til at praktisere deres religion og være gode eksempler. Pga. én enkelt muslims dårlige handling, holdes resten ansvarlig for. Han opfordrer alle, men især unge muslimer til at søge viden i religionen og efterleve den viden; ellers vil de blive tabere i dette liv og i det næste liv med. “En hykler blænder sig selv”, slutter Abdul Hakim.

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

Seneste indlæg