Fra Bibelen til Koranen

Published on February 5, 2011 by   ·   No Comments

Søster Aishah Jensen interviewet af Karima Fahim

“Det var helt klart Bibelen, som fik mig til at konvertere til Islam”, fortæller Aishah. “Det tog mig kun tre måneder at bestemme mig for at blive muslim. Jeg underkastede mig og antog den Almægtige og Kærlige Guds sidste budskab”. Forud for sit muslimske liv, var der gået 18 år som aktiv Jehovas Vidne. “Jeg glemmer aldrig den dag for godt tre år siden, helt nøjagtig den 27/12-91, da jeg sagde den muslimske trosbekendelse: «Jeg bevidner, at der ikke findes andre guder end Allah og Muhammed er Allahs profet». Jeg følte en enorm lettelse og fred i mit hjerte. Jeg følte også stolthed over at have gjort det rigtige”.

Foruden at bekræfte sin tro overfor Allah har Aishah senere fået et flot certifikat fra Muslim World League. “Med det i hånden kan jeg også bekræfte overfor mennesker, at jeg nu tilhører sandhedens religion”, siger Aishah.

“Jeg mindes dagen, hvor jeg konverterede som en højtidelig og hyggelig dag. De andre muslimske kvinder, som var til stede delte min glæde. Jeg fik små gaver og gode råd. Noget som jeg også husker var, at en søster fortalte mig, at jeg nu var ren i Allahs øjne og som født på ny. Det jeg evt. havde gjort forkert tidligere i mit liv var tilgivet og slettet. Derfor bad hun mig lave du’a for hende. Mit nye muslimske navn Aishah valgte jeg efter en af profeten Muhammeds hustruer, som også hed Aishah, må Allah være tilfreds med hende. Jeg kan godt lide de mange smukke ahadith, som fortæller om hendes store klogskab og viden i religionen. Det rører mig også dybt, at Profeten døde med hovedet hvilende på hendes bryst og at han er begravet i hendes hus”.

“Min barndom og ungdom har ikke været særlig lykkelig”, mindes Aishah. Hun voksede op uden at kende sin far og der var ikke plads og overskud fra moderens side til den store omsorg og kærlighed. Så Aishah holdt ikke af det liv, som hun levede midt i.

Hendes ulykkelige tilstand og ikke særlig stærke tilknytning til familien i ungdommen, fik hende til at bruge mange timer på filosofiske tanker vedrørende tilværelsen.

Hun mindes ikke direkte at have troet på Gud i hendes pure ungdom, men hun kunne heller ikke forstå, hvis livet slet ingen mening havde og vi bare var sat på jorden ved en tilfældighed. Så i hendes tanker dukkede der alligevel spørgsmål op nu og da, om en Skaber, en som var retfærdig og kunne give den tryghed, kærlighed og fred, som intet menneske formår.

Accept af Guds eksistens
Efterhånden blev hun overbevist om, at Gud fandtes og det var op til mennesket at følge Skaberens vejledning og anvisninger. Hun så pludselig de mange smukke ting Gud havde skabt for os og som vi frit kunne benytte. Alle de smukke ting i skabelsen, som mennesket ikke kunne have haft indflydelse på. Det perfekte og smukke i menneskets skabelse. Den smukke og storslåede natur, med blomster, træer, planter og de mange særprægede dyr og insekter. Og det fantastiske univers med alle de forskellige planeter, solen, månen og stjernerne. Den storslåede natur, hvor alt er skabt med en perfekt balance, men som mennesket mange gange tager for givet og misbruger på det skammeligste. “Min tro på og accept af Guds eksistens bragte mig ind i Jehovas Vidner”, fortæller Aishah. “Jehovas Vidner er nok de mennesker, som i dag prøver at efterleve Bibelens budskab så bogstaveligt som muligt. Andre kirkeretninger accepter alt, de er alt for brede, de sætter ingen grænser, selv om Bibelen sætter grænser, bryder de dem”, mener Aishah. Jehovas Vidner tror på, at Gud er en. De fornægter treenigheden, men de tror på Jesus, fred være med ham, som værende Guds søn. Jesus er det allerførste Gud skabte, Jesus er “Ordet” og ved ordet er alt andet skabt. Jesus havde en slags tilværelse hos Gud fra begyndelsen af skabelsen.

I dag kan hun ikke fatte, at hun levede i atten år og i al den tid var overbevist om, at hun havde fundet sandheden i religionen gennem Jehovas Vidners fortolkning og udlægning af Bibelen. Når hun tænker tilbage, var der alligevel mange spørgsmål de ældste og mere kyndige i sekten ikke kunne give et fornuftigt og logisk svar på, men det er strengt forbudt for Jehovas Vidner at have andre ideer og tanker end de, som bliver bestemt fra hovedorganisationen i Brooklyn, USA. Det er også derfra deres blade “Vagttårnet” og “Vågn op” bliver udgivet.

I dag kan hun godt se, at de ældste indoktrinerer medlemmerne. Det er for øvrigt strengt forbudt for medlemmerne at læse andet materiale end det sekten selv udgiver.

Direkte linie til Allah
“Hvis jeg har problemer i dag, har jeg en direkte linie til Allah, der er ingen præster eller ældre mænd, som skal agere mellemmænd og tage stilling til, om jeg kan hjælpes eller tilgives.

Hvis en fra Jehovas Vidner laver fejl, skal han skrifte for et råd af ældre mænd. De er eksperter i at få folk til at føle sig meget lille og snavset; de kan dømme og udstøde én, hvis de har lyst. Jeg kan ikke finde et eneste sted i Bibelen, hvor fordømmelse er i overensstemmelse med Jesu lære. Jesus var kærlig, han dømte ingen selv. Tænk bare på lignelsen om den fortabte søn. Al den fordømmende snak kommer fra Paulus, som er en af de værste i forfalskningen af Jesus’ oprindelige lære. I dag er det min mening, at Jehovas Vidner i virkeligheden følger Paulus og slet ikke Jesus. Jeg har ondt af dem”, siger Aishah videre, “for de har høje moralbegreber og gør meget ud af Bibelstudier og så er de alligevel så langt væk fra sandheden”.

“I Islam siger vi, lad Allah dømme! Han er den Alvidende og Han kan tage stilling til, om du fra et ægte og ærligt hjerte mener det, du beder om eller det du beder om tilgivelse fra. Vi skal søge den direkte vej, som Abraham og alle de andre profeter (fred være med dem alle) fulgte”.

Aishah er alligevel glad for, at hun fik et så godt kendskab til Bibelen, for nu er hun i stand til at bygge videre på det, hun lærte før og “ikke mindst” siger hun, “jeg er i stand til at adskille det forfalskede fra det sande.

Det er jo netop én af grundene til, at Allah den Almægtige sendte et nyt budskab og en sidste profet, at de forrige budskaber var blevet glemt eller forfalsket af folk, som ønskede magt til at kontrollere andre. Og er det ikke en af de allerbedste måder at kontrollere andre ved at påstå, at man har Gud på sin side? Tænk på alt det, som er sagt og gjort i Guds navn; tale og handlinger Gud aldrig har givet mennesket lov til at udføre. Der findes kun en bog i verden i dag med Guds sande ord og det er den Hellige Koran. Hvis folk virkelig vil vide, hvad Gud ønsker af dem og de virkelig fra deres ærlige hjerter vil følge Guds vej, så tag og læs Koranen og følg den! Hvis du bliver muslim, er det først og fremmest for din egen skyld. Du skal ikke kontrolleres af menneskeskabte regler og du skal ikke stå til regnskab for andre end Allah. Du følger Skaberens direkte og uforfalskede bud, fyldt med perfekt retledning for dette liv og det næste liv.

Vi skal kun behage og tækkes Allah – ikke noget menneske. Du skal søge guld og skatte i himmelen”. Disse kloge ord trøster Aishah sig med. For som hun siger, “at blive muslim kan nemlig sagtens føre verdslige omkostninger med sig. Nogle bliver svigtet af familien. Samfundet accepterer ikke religiøse mennesker og slet ikke muslimer. Det kan være svært at få arbejde, vi bliver generet på gaden osv. Men alle disse omkostninger er alligevel ikke at regne for noget, ved siden af alt, hvad vi kan forvente, når vi overgiver os til Allahs vilje og følger Hans perfekte vej”.

At lære Islam at kende
På spørgsmålet om, hvad det var. som fik Aishah til at konvertere til Islam beretter hun: “Jeg kendte en ung mand fra et muslimsk land og jeg følte, han var ret ensom her i Danmark. Da jeg har en søn på nogenlunde samme alder, blev vi enige om at invitere ham hjem, så de to unge mænd kunne blive venner. Jeg vil gerne indrømme, at jeg også havde til hensigt at forkynde Jehovas Vidners lære for ham. Dengang syntes jeg jo, at det var så synd for de stakkels muslimer, at de levede i total uvidenhed om Gud. Den unge mand forærede mig en lille bog, men i første omgang turde jeg ikke læse den, da det jo er forbudt for medlemmer af Jehovas Vidner at læse noget, som de ikke selv udgiver. Desuden troede jeg, at jeg vidste rigeligt om Islam. Jeg ejede nemlig en bog, der kort beskriver andre religioner, med henblik på, at vi skal vide en smule, for at komme på talefod med udlændinge, når vi går rundt og forkynder vores lære.

Et eller andet pirrede dog min nysgerrighed og jeg gik i gang med at læse den lille bog, som hed “Muhammed i Bibelen” og var skrevet af Ahmed Deedat. Jeg blev overrasket og en lille smule chokeret, for som Jehovas Vidne lærer man, at alt i Bibelen er Guds ord og alle profetier skal opfyldes inden “Hamageddon” (Dommens Dag). Her i denne lille bog var der beskrevet og analyseret Bibelprofetier, som ikke på nogen måde kunne passe på Jesus eller nogen anden profet, undtagen profeten Muhammed, må Allahs fred og velsignelse være med ham. Det satte mig i noget af et dilemma, for jeg troede fuldt og fast på Bibelen og når den profeterer, at der skal komme en profet lig Moses, så må det også være rigtigt.

Jeg var nødt til at søge videre i Bibelen, i Koranen og i andre bøger, som vores unge ven lånte mig. Ved at læse den engelske forklaring af den Hellige Koran fandt jeg ud af, at Bibelen har skriftsteder, som ikke er forandret og de skriftsteder leder og giver tegn direkte til det sidste budskab, nemlig Koranen”.

Lighedspunkter mellem Moses og Muhammed
“Jeg læste med forundring om profeten, som Moses taler om i Femte Mosebog 18/18. En profet, der skal komme efter ham selv; han skal komme fra jødernes brødrefolk og han skal være ligesom Moses. Der er mange forskellige bud, fra de kristnes side, på hvem denne profet kan være. Mange mener han er Jesus, men hvor er lighedspunkterne egentlig?

De kristne siger, at Jesus er Guds søn eller en part af Gud; er Moses også det? Nej. Her ved første spørgsmål, modsiger de kristne allerede sig selv. Det er muligt at finde en lang række lighedspunkter mellem Moses og Muhammed, fred være med dem. F.eks. blev de født på normal vis, havde mor og far. De voksede begge op hos plejefamilier. De blev gift og fik børn. De modtog et nyt himmelsk budskab med love og regler. De var begge ledere af deres folk, med retten til udøvelse af magt og myndighed. De døde en naturlig død osv. Ingen af den lange række af fakta kan passe på Jesus. Selv Jesus talte om en profet, en trøster, som skulle komme efter ham og lede mennesket til hele sandheden.

Der findes andre Bibelvers som leder lige til det sidste budskab, så det tog mig, som allerede før fortalt, ikke lang tid at indse, at hvis jeg troede på Bibelens ord, måtte jeg også følge Koranen. Bibelen siger det jo rent ud, så det er ufatteligt, at vi ikke bruger vores sunde fornuft og forstand, til at antage og underkaste os Guds vilje med os”.

Siden har Aishah læst mange af Ahmed Deedats små hæfter og hun har skrevet til kontoret i Durban i Sydafrika og fået venlige breve tilbage og tilsendt mange bøger. Aishah holder meget af broder Deedat og hun er meget taknemmelig for, at det var hans store arbejde og enorme dygtighed og viden, der bragte hende på sporet af den rette vej.

I Aishahs muslimske liv, står de daglige bønner hende meget nær. “Det er moralsk fint og rent at rense sig før man står frem for den Almægtige Gud. Man sætter virkelig pris på Allah og står frem med respekt og ydmyghed”, siger hun. “Akkurat som Jesus også gjorde ifølge Bibelen; han faldt på knæ og bad med ansigtet mod jorden, så hvorfor gør andre det ikke også?”, spørger Aishah.

Hun opfordrer alle muslimer til at holde sammen og søge beskyttelse i grupper og ikke mindst, at passe godt på børnene, give dem styrke og kærlighed, så de bliver rustet til at møde verdens besværligheder i fremtiden.

“Vi muslimer skal ikke skyde genvej og bøje hjørner”, siger Aishah, der med det udtryk mener, at vi skal passe på den dårlige påvirkning af ikke-muslimer og de dårlige eksempler fra muslimerne, som findes overalt. “Man skal ikke begynde at slække på reglerne, som mange gør, for det ene fører for det meste det næste med. Hvis du starter med at smide tørklædet og drikke øl, hvad er så det næste? Måske glemmer du bønnen, Ramadan og andre obligatoriske pligter. Muslimer skal passe på integration, du kan umuligt leve efter Allahs regler, hvis du integrerer dig fuldt ud. Satan ønsker at trække alle ned på det lave og umoralske plan, som mange danskere lever”, slutter Aishah.

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

Seneste indlæg