Befrielse eller undertrykkelse

Published on February 5, 2011 by   ·   No Comments

I århundreder, har kvinder i alle hjørner af den muslimske verden haft kendskab til frigørelsen, der er opnået ved at tilslutte sig begrebet Hijab (slør). Aktuelle begivenheder i verden har endnu engang bragt spørgsmålet om kvinders frigørelse i islam op i folks bevidsthed.

Kan en kvinde klædt med Hijab blive frigjort?

Kan en religion, der anser moral for at være en vigtig del af troen, klart definere ligestilling mellem mænd og kvinder samt deres rettigheder og ansvar?

Svaret er ”ja”.

Det generelle billede, som er malet af medierne, er forudindtaget og udokumenteret. Det indtryk, som nogle muslimer giver til verden, er ofte ikke et sandt billede af den religion, der kom med det sidste budskab fra himlen til hele menneskeheden.

Islam er en religion for alle mennesker på alle steder og i alle tider, der tager ligestilling mellem mænd og kvinder meget alvorligt. Den ser kvinders frigørelse som afgørende, og mener, at egenskaber såsom beskedenhed, gode karakterer og manerer, at være vejen frem til at opnå en sådan frigørelse.

Alt for ofte bliver billedet af en tildækket kvinde brugt som et symbol for undertrykkelse.

Hendes eksistens bliver beskrevet i vendinger såsom uvidenhed og elendighed. Ord som ”slået”, ”undertrykt” og ”undertrykte” bliver brugt hyppigt af de vestlige medier i et desperat forsøg på at overbevise læserne og seerne om, at kvinder i islam ingen rettigheder har. Beskrivende og selv undertrykkende begreber og adjektiver, som ”indhyllet” og ”lænket” anvendes til at skildre et billede af sindsløse kvinder, som er slaver eller ejendele tilhørende deres mandlige familiemedlemmer oftest ægtemænd og fædre. I det 19. århundrede beskrev T.E. Lawrence, også kendt som ”Lawrence of Arabia”, kvinder i Arabien som ”death taking a walk”, og siden den tid og frem, har kvinders sande status i islam har været omgærdet af misforståelse. Sandheden om kvinder og islam er langt fra denne melodramatiske skildring.

For mere end 1400 år siden ændrede islam kvinders status fra en position af undertrykkelse til en position af frigørelse og ligestilling. I en tid, hvor kvinder blev anset som ejendele, restaurerede islam kvinderne til en stilling af værdighed.

For at få et ægte indblik i den virkelige og varige frigørelse, som islam garanterer kvinder, må vi først undersøge begrebet ”frigørelse” set fra Vesten. I vestlige lande, hvor frigørelse omfatter ubegrænset frihed, finder vi utallige mange kvinder, som rent faktisk lever et utilfredsstillende og meningsløst liv.

Hvad er det, der er så frigørende ved at arbejde hele dagen for derefter at komme hjem sent, måske om natten, til husarbejde, som venter? Hvad er det, der er så frigørende ved at have babyer, der er seks uger gamle, deponeret i børneinstitutioner til at lære deres adfærd og moral fra fremmede?  Piger, så unge som 6 år i alder, har været diagnosticeret med spiseforstyrrelser, teenage-graviditeter er udbredte, samt kvinder, som vælger at blive hjemme for at værne om deres familier, betragtes for værende gammeldags og uduelige.

Kvinder i Vesten blev frigjorte frem til det punkt, at de ikke længere frit kan vælge det liv, der er naturligt for dem. De er kun frie til at vælge forbrugsvarer, som de bliver tilbudt af gigantiske vareproducenter, som hverken har etiske overvejelser eller moralske værdier tilknyttet deres produktion og salg. Den såkaldte frigjorte kvinde i Vesten er faktisk blevet slave. Slave til det økonomiske system, slave til mode og skønhedsindustrier, og slave for et samfund, der betragter hende som en hjernedød maskine udelukkende opdraget til at se ønskelig ud, tjene penge og shoppe. Hun er blevet nedgjort til at være et kontrollerbart objekt – en ting. Den såkaldte frigjorte kvinde i Vesten – materialismens slave – er undertrykt.

Er dette frigørelse?

Den naturlige tilbøjelighed for kvinder er at behage, og støtte deres mænd, fædre, brødre eller sønner. Den naturlige tilbøjelighed for mænd er at beskytte, støtte og sørge for kvinderne – koner, mødre, søstre og døtre – fuldt ud i deres liv. Islam er den eneste sande religion og ufejlbare guide i livet, og den kræver, at vi følger disse naturlige tilbøjeligheder. Det giver os mulighed for at opgive ideer, der er uløselige og fremmede for den menneskelige natur samt støtter os i at udvikle og opretholde naturlige familieforhold, hvilket sidenhen spredes ud til det bredere muslimske samfund.

En muslimsk kvinde kender sin plads i samfundet og kender sin plads i familiens infrastruktur. Hendes religion er hendes første prioritet, og derfor er hendes rolle klart og veldefineret

befriet. En muslimsk kvinde, langt fra at være undertrykt, er en fri kvinde, i den sande betydning af ordet. Hun er ikke en slave for et andet menneske ej heller økonomiske systemer, men snarere en slave for Allahs vejledninger og retningslinjer. Islam definerer klart kvinders rettigheder og ansvar åndeligt, socialt samt økonomisk. Islams klare bemyndigelse, ophøjer kvinder til en naturlig og æret position.

Kvinder i islam har ingen grund til at protestere og demonstrere for lige rettigheder. De har ingen grund til at leve deres liv formålsløst blot for at erhverve ejendom og formue. Med denne perfektion i islam kom den ubestridelige kendsgerning, at kvinder og mænd er lige partnere og beskyttere af familien.

Allah subhaanahu wa ta’aala siger:

Og deres Herre bønhører dem: ”Jeg lader ingen af jeres handlinger gå tabt, hverken mands eller kvindes, I hører sammen. ”De, der udvandrede og blev fordrevet fra deres huse, de, der har lidt overlast for Min skyld, der kæmpede, og de, der blev dræbt, dem vil Jeg eftergive deres onde handlinger. Jeg vil føre dem ind i haver med rindende floder, som en belønning fra Allah. Hos Allah er den smukkeste belønning. (Quran 3.195).

Han ajja wa jaal siger også:

De, der gør gode gerninger, mand eller kvinde, og er troende, vil træde ind i Haven. De bliver ikke gjort den mindste smule uret. (Quran 4.124).

Kvinder i islam har retten til at eje, retten til at råde over deres egne formuer, retten til at købe og sælge samt retten til at give gaver og velgørenhed. De har rettigheder ved arv. De har ret til en uddannelse, ret til at søge og tilegne sig viden, som er en forpligtelse for enhver muslim, mand eller kvinde. Gifte muslimske kvinder er helt fritaget fra at forsørge familien.

De er på ingen måde tvunget ind i ægteskaber, men har ret til at acceptere eller at afvise det forslag, som de finder passende. Kvinder i islam har ret til at søge skilsmisse, hvis det bliver nødvendigt, og de også har ret til at redde deres ægteskaber.

Islam lærer menneskeheden, at familien er kernen i samfundet. I den vestlige kultur, er samfundsstruktur er revet fra hinanden, da familien er brudt sammen. Det er i disse smuldrende samfund, at kravet om kvinders frigørelse opstår. Det lader til at være en misforstået og et svagt forsøg på at finde udvej til sikkerhed og tryghed. Denne sikkerhed og tryghed er kun tilgængelig, når mennesket vender tilbage til sin Skaber og accepterer den rolle, som han eller hun er blev skabt til. For kun Skaberen kender sin skabelse bedst.

Frigørelse betyder frihed, men ikke frihed til at gøre, som man vil. Friheden må aldrig ske på bekostning af sig selv eller det omgivende samfund. Når en kvinde opfylder den rolle, som hun blev skabt for, så er hun ikke kun befriet men også bemyndiget. Ligesåvel som når manden opfylder den rolle, som han er skabt for. Dét er ligestilling.

Den sømmeligt klædte eller tildækkede kvinde, som du ser på gaden, er befriet. Hun er befriet fra lænkerne, der har bundet hendes vestlige medsøster. Hun er befriet fra det økonomiske slaveri, seksualiseringen og objektliggørelsen af det kvindelige køn i Vesten, og hun er befriet fra at slås alene med omverdenen. Hun lever sit liv baseret på basis af guddommelige retningslinjer og hendes liv er fyldt med fred, lykke samt styrke. Hun er ikke bange for verdenen omkring sig, men omfavner snarere sine test og kriser med tålmodighed og sjælsstyrke. Sandelig, reel befrielse opnås kun ved fuld og villig underkastelse til den naturlige orden i universet.

Undertrykkelse vokser i et samfund, som er ved at smuldre, fordi dets medlemmer har mistet fokus for det egentlige formål med deres eksistens. Frigørelsen opstår og slår rod i et samfund, der er lige, sammenhængende og baseret på den guddommelige orden og retningslinjer.

Islam er et sådant samfund. Den muslimske kvinde er befriet – hun er fri.

Tags:

Send til en ven Send til en ven

Readers Comments (0)

Comments are closed.

Relaterede

    Seneste indlæg